Disse oppdragene kan være aktuelle for meg:

Kryss av de guideoppdrag på buss fra Narvik Havn som kan være aktuelle for deg: